ࡱ> 3C2i( / 0LDArial&L(0(z[ 0 "@ . @n?" dd@ @@`` @!  0AA@3ʚ;ʚ;g4BdBd@z[ 0ppp@ <4ddddl 0x&L 80___PPT10 ppHet vak sociale agogiek (1) (12 hoorcolleges en 2 werkcolleges Het gaat finaal om: Inzicht in basisprincipes en kernbegrippen Kunnen toepassen en reflecteren Een (nieuwe) manier van denken Studiewijzer Boek (B), transparanten (T), teksten ( R)66j76j7Het vak sociale agogiek (2)Studiewijzer I overzicht Hoe houden we het samen zinvol en spannend? 2 korte pauzes Verwerken en toepassen = een kwestie van reflecteren, overleggen en discussiren (oefenen) Vragen en korte groep sop drachten (cfr. examens) Tijdswinst!* Wat is 'sociale agogiek' (tWat denk ik dat het wel is? Wat hoop ik dat het niet is? Individuele reflectie Overeleggen per 4 Groepsantwoord! !&;:;:Q (1) Agogiek is de leer die aanwijzingen enrichtlijnen geeft (2) voor de manier waarop mensen (3) kunnen worden begeleid in hun handelen (4) met de bedoeling veranderingsprocessen op gang te brengen (5) die leiden tot ontplooiing en emancipatie( Wat heb ik eraan? (lGeeft houvast bij het beantwoorden van wezenlijke vragen; zoals: Waar ben ik mee bezig? Is dit het 'goede' handelen? Hoe kan ik begrijpen wat hier gebeurt? Vanuit welke (beleids-) visie doe ik dit? & Opmerking: biedt tevens het fundament voor het (verantwoord) inzetten van sociaal-agogische vaardigheden! ! !<AnAn,a/TEKENING: dit is een belangrijk schema! ! ! ! 0)((#HET: het gaat dus in wezen om methodieken (7 tot 8 lesblokken) IK: je bent je voornaamste instrument (1 tot 2 blokken): je hebt zelf een verhaal WIJ: speelt zich af binnen een team/organidatie (2 blokken) GLOBE / CONTEXT: binnen een maatschappelijke context (vandaag al op focussen): lesblok$Z$ d $1 ste invalshoek: de moderne nomade %%( `= een metafoor voor een nieuw mens- en maatschappijtype = verwijst naar een 'zwervend bestaan De ruimtelijke nomade De sociale nomade De mentale nomade De ideologische nomade"`ZQZ 92de invalshoek: De risieomaatsehappij (1986:Ulrieh Beek) ::$,wWelvaart van de westerse mens brengt tal van risico' s met zich mee Individualiseringsrisico' s: erosie van sociale verbanden maakt individuen en groepen kwetsbaar Kans op 'uitval' (burn out, depressie, ...) en 'uitsluiting' (werkloosheid, armoede, ...) Sociaal-agogisch werk: burgers leren anticiperen op deze risico's + competentie verhogen om met deze risico' s om te gaanxZx,Dj +3de invalshoek: tijd als factor van welzijn,,( ` 33` Sf3f` 33g` f` www3PP` ZXdbmo` \ғ3y`Ӣ` 3f3ff` 3f3FKf` hk]wwwfܹ` ff>>\`Y{ff` R>&- {p_/̴>?" dd@,|?" dd@  " @ ` n?" dd@  @@``PR  @ ` ` p>> (  6bL `} L Y%Klik om het opmaakprofiel te bewerken& &3 0čL ` L oKlik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau9 p 0dL ^ ` L >* 0?@ABEFGHIJRoot EntrydO)0A䪶qD@Current User@)SummaryInformation( PowerPoint Document(BODocumentSummaryInformation83 0AA@3ʚ;ʚ;g4BdBd z[ 0ppp@ <4ddddL 0x&L 80___PPT10 ppPHet vak sociale agogiek (1) (12 hoorcolleges en 2 werkcolleges Het gaat finaal om: Inzicht in basisprincipes en kernbegrippen Kunnen toepassen en reflecteren Een (nieuwe) manier van denken Studiewijzer Boek (B), transparanten (T), teksten ( R)66j76j7Het vak sociale agogiek (2)Studiewijzer I overzicht Hoe houden we het samen zinvol en spannend? 2 korte pauzes Verwerken en toepassen = een kwestie van reflecteren, overleggen en discussiren (oefenen) Vragen en korte groep sop drachten (cfr. examens) Tijdswinst!* Wat is 'sociale agogiek' (sWat denk ik dat het wel is? Wat hoop ik dat het niet is? Individuele reflectie Overleggen per 4 Groepsantwoord! !&;9;9(1) Agogiek is de leer die aanwijzingen en richtlijnen geeft (2) voor de manier waarop mensen (3) kunnen worden begeleid in hun handelen (4) met de bedoeling veranderingsprocessen op gang te brengen (5) die leiden tot ontplooiing en emancipatieWat heb ik eraan? (lGeeft houvast bij het beantwoorden van wezenlijke vragen; zoals: Waar ben ik mee bezig? Is dit het 'goede' handelen? Hoe kan ik begrijpen wat hier gebeurt? Vanuit welke (beleids-) visie doe ik dit? & Opmerking: biedt tevens het fundament voor het (verantwoord) inzetten van sociaal-agogische vaardigheden! ! !<AnAn,a/TEKENING: dit is een belangrijk schema! ! ! ! 0)((#HET: het gaat dus in wezen om methodieken (7 tot 8 lesblokken) IK: je bent je voornaamste instrument (1 tot 2 blokken): je hebt zelf een verhaal WIJ: speelt zich af binnen een team/organisatie (2 blokken) GLOBE / CONTEXT: binnen een maatschappelijke context (vandaag al op focussen): lesblok$Z$ $1 ste invalshoek: de moderne nomade %%( `= een metafoor voor een nieuw mens- en maatschappijtype = verwijst naar een 'zwervend bestaan De ruimtelijke nomade De sociale nomade De mentale nomade De ideologische nomade"`ZQZ 92de invalshoek: De risicomaatsehappij (1986:Ulrich Beek) ::$,wWelvaart van de westerse mens brengt tal van risico' s met zich mee Individualiseringsrisico' s: erosie van sociale verbanden maakt individuen en groepen kwetsbaar Kans op 'uitval' (burn out, depressie, ...) en 'uitsluiting' (werkloosheid, armoede, ...) Sociaal-agogisch werk: burgers leren anticiperen op deze risico's + competentie verhogen om met deze risico' s om te gaanxZx,Dj +3de invalshoek: tijd als factor van welzijn,,($ P$( r S z< `} < r S 0< ` < H 0޽h ? 3380___PPT10.q@%s$ `$( r S < `} < r S < ` < H 0޽h ? 3380___PPT10.qf2$  $(  r S t TW  r S  `  H 0޽h ? 3380___PPT10.q֟X$ <$( <r < S ` ,'g ` r < S  `  H < 0޽h ? 3380___PPT10.qplr$72 BFnHJ L? 2N  !"#$%&'()*+,-./012456789:;<=>?Oh+'0\ `h Het vak sociale agogiek (1) tOEMOEM3MMicrosoft PowerPointek @P%@q@P<ݪqOGR g F x-- @ !x--'@"Arial-. 02 (RHet vak sociale agogiek (1)k  ."System4-@"Arial-. 2 pM.-@"Arial-. 92 p1!12 hoorcolleges en 2 werkcollegesR     .-@"Arial-. 2 M.-@"Arial-. $2 1Het gaat finaal om:  .-@"Arial-. 2 7M .-@"Arial-. F2 G*Inzicht in basisprincipes en kernbegrippen      .-@"Arial-. 2 7M .-@"Arial-. 62 GKunnen toepassen en reflecteren    .-@"Arial-. 2 7M .-@"Arial-. 42 GEen (nieuwe) manier van denken    .-@"Arial-. 2 M.-@"Arial-. 2 1 Studiewijzer  .-@"Arial-. 2 $M.-@"Arial-. E2 $1)Boek (B), transparanten (T), teksten ( R)n   .-՜.+,0  ~DiavoorstellingiavBO5